Skip to Content
Böszörményi Zoltán.info

Aranyvillamos – második szakasz

A kompozíció zenei finomsága, a motívumok, a kisszerkezetek, a hanghatás hivalkodás nélküli kidolgozottsága jellemzi a kötet verseit. E versek állapotjelzések, melyek a kötetlen forma, a gondolatiság, a meditatív megközelítések felé mozdítják el Böszörményit.

A kötetlen forma okozta nehézségeket nagy intenzitással, érdeklődéssel próbálja megoldani, hangja hozzáidomul a szabad vers szövegritmusához, meditatívvá, higgadttá válik, a gondolatok közti elhallgatások-vágások viszont biztosítják a verseket működésbe hozó kellő feszültséget. Versei a világ elsajátításának aktusai, és hiszi, “a tengernyi aranyat / majd átmentem / egy másik megállóba” (Aranyvillamos).

Versek, Jelenkor kiadó, Pécs, 2001

 

 
 

 
Kapcsolodó anyagok:
 
Recenziók:
Licsei Márta: Aranyvillamos
Dr. Brauch Magda: Gondolatok Böszörményi Zoltán új verseskötetének olvasása közben
 
Szemelvények:
Aranyvillamos második szakasz