Levél

Nem volt szándékomban megírni
ezt a levelet,
valami fura,
idegen inger incselkedett velem,
miközben tekintetem az ablakot kereste,
amikor a nyár mozgósított,
extázis volt,
az osz brutális szavak évszaka,
amikor semmit sem kértem az idotol,
amikor nem kértem az idotol semmit,
pedig erosen teltek az évek,
nélküled múltak el,
valahogy furcsán,
mert nem hadonászott a remény,
nem futkosott bennem a szerelem,
mint boldog ismeros,
hanem leült mellém,
és ketten sajnáltunk téged.