Publicații

Vasile Dan: Vízmag / Miezul de apă -poezii

Vasile Dan este unul dintre cei mai captivanți poeți ai literaturii române contemporane, în ceea ce privește ingeniozitatea, inventivitatea, problematizarea și interpretarea lumii. Mi-a făcut mare plăcere să traduc câteva dintre poeziile sale.
O sumă de sonete

O sumă de sonete

Traducere din maghiară ILDIKÓ GÁBOS și ȘERBAN FOARȚĂ
Sfâșiat în bucăți

Sfâșiat în bucăți

În ce constă succesul cărților lui Zoltán Böszörményi? Ce le face palpitante, cum pot menține în cititor trăirea, senzația permanentă de neprevăzut? Avem în față un text cu o compoziție, o înlănțuire a scenelor, acțiunilor ce ne dă impresia unui film.

Fum

Fum este o superbă carte de proze scurte, scurtisime nu o dată – două-trei pagini lungime fiecare – scrise alert, dezinvolt, cu personaje şi conflicte puse la vedere din capul locului. Propoziţiile simple, dialogul dintre personaje privilegiat, epicul pur, cu personaje creionate în portrete sugestive, din doar cîteva linii, pun cititorul în situaţia unei lecturi pe nerăsuflate.

Regal

Un roman bine scris, ca şi cum autorul ar fi trecut, el însuşi prin parcul şi dormitoarele Regalului, ceea ce, poate, nu e departe de adevăr.
Trupul molatic al nopţii

Trupul molatic al nopţii

Trupul molatic al nopţii este un roman neconvenţional. Firul epic subjugă cititorul, acţiunea, tensionată şi ramificată pe multiple planuri spaţio-temporale, reuşeşte să-l captiveze, ţinându-l treaz, de-a lungul întregii lecturi.