Skip to Content
Böszörményi Zoltán.info

Az Irodalmi Jelen szeretné lebontani a határokat

A határon túliak közül másoknak is eszébe jutott, hogy ne csak odahaza keressék közönségüket, hanem Magyarországon, sőt Nyugat-Európában is. Az idei ősz óta lehet kapni nálunk is az Irodalmi Jelent. A folyóirat főszerkesztője Böszörményi Zoltán, aki Nyugat-Európában, illetve Aradon él.

- Az Irodalmi Jelen 10 200 példányban jelenik meg, 5000 előfizetője van. Ebből 3000 példányt forgalmaz a Hírker Magyarország területén, és szabadárusításban Erdély magyar városaiban még kapható 1500 példány. Mi sem hittük, hogy fel tudjuk vállalni a magyar irodalom műhelyében munkálkodók írásainak közlését Sydneytől egész a Hawaii -szigetekig. Lehetőséget kell adni mindenkinek, aki jó irodalmat ír, hogy legyen egy szócsöve, egy olyan folyóirata, ahol nagy példányszámban olvashatják szerte a világon – mondta Böszörményi Zoltán. Az Irodalmi Jelen le szeretné bontani a határokat. Aki magyar irodalmat ír, közölhet ebben a lapban. Egy nyílt, mindenki számára elérhető, hozzáférhető, jó irodalmat közlő irodalmi havilapról van szó.

- Nem tartanak-e attól, hogy egy olyan lap, ahol Fejtő Ferenc neve megjelenik, vagy Kukorelly Endréé, ez esetleg távol tart más politikai irányultságú irodalmárokat?

- Én nem hiszem, hogy az irodalmárok és az olvasók azért olvassák Kukorellyt, vagy azért olvassák Fejtő Ferencet vagy József Attilát vagy Faludyt, mert valamilyen politikai háttérben dolgoztak vagy éppen valamilyen politikai szempontokat nyilvánítottak ki. Lehet, hogy a magyar társadalom politikailag polarizált. Hogy ki, hova áll, nem is annyira meggyőződéséből történik, hanem hogy hol talál önmagára, hol tud megnyilvánulni, hol adnak neki teret, hogy mint egyéniség önmagára találjon. Az Irodalmi Jelen nem keres ehhez hasonló szférákat, és nem szeretné, hogy egyik vagy másik oldalon találja meg ezt vagy azt az írót, vagy éppen azért szeresse, és azért közölje azt az írót, mert ő éppen jobboldalon vagy baloldalon található.

- Törekszenek-e arra tudatosan, hogy valamiféle kiegyensúlyozottság – tehát gondolok itt a politikai irányultságra – jellemző legyen minden lapszámra?

- Nem. A lap állandóan alakul, bővül új szerzőkkel és új olvasókkal. Ha rádöbbentjük az olvasóközönséget, hogy ezt a lapot érdemes olvasni, akkor igenis nyert ügyünk lesz. Ha azt vesszük, akkor a felsorolt szerzőknek a neve is, és az írásoknak az összetétele is nemzetközi. Van itt kárpátaljai író, Oslóban, Svédországban élő magyar fordítók, magyar szerzőknek a tollaiból hozunk írásokat. Az irodalom az erkölcsi, szellemi értékeknek a hozadéka, és ennek az átszűrése az író elméjén, egy álláspont, egy állásfoglalás. Én nem hiszem, hogyminden irodalmi folyóiratnak oda kellene figyelnie, válogatnia kellene és olyan embereket gyűjtenie maga köré, akik megfelelnek a szájízének, a gondolkodásmódjának és így tovább. Szerintem az irodalomnak nyitottnak kell lenni még akkor is, amikor tele van ellentmondásokkal és olyan dolgokkal, amelyek nem éppen elégítik ki egyik vagy másik olvasónak, gondolkodónak a szájízét. Valaki vagy jó irodalmat művel, vagy nem. Ez az egyedüli kritérium az Irodalmi Jelenben. Tehát az, aki közölni szeretne, és mellénk szeretne állni, az jó irodalmat kell letegyen az asztalra.

- Az Irodalmi Jelen – eltérően a szokásoktól – újságoknál megszokott formátumban jelenik meg.

- Azt szerettük volna, hogy az Irodalmi Jelen minél olcsóbb, minél jobb és minél több irodalmat közöljön egy-egy számában, ezért választottuk ezt a formai megjelenést.

MR