Recenziók

Viola Szandra: „A KÖLTŐ TRÓFEÁI”

Kedves Olvasó! Szokott néha arra gondolni, hogyha holnap meghalna, akkor mit hagyna maga mögött? Létezik egy emberfajta, aki szinte naponta farkasszemet néz ezzel a kérdéssel: a költő.
Varga Melinda: ÚJ FÉSZKET A FÉNYŰZŐ SZÓNAK! KÖNYVHÉTPÉNTEK ESŐVEL

Varga Melinda: ÚJ FÉSZKET A FÉNYŰZŐ SZÓNAK! KÖNYVHÉTPÉNTEK ESŐVEL

Van-e a versnek jövője, a szónak fényűző fészke, mit gondolt erről Lászlóffy Aladár, Ady Endre, Faludy György, és hogyan látja Böszörményi Zoltán? – izgalmas versfelolvasással és pörgős válaszokkal találkozott az, aki az eső ellenére kimerészkedett szombaton délben a Vörösmarty térre, és meghallgatta Böszörményi Zoltán Fellázadt szavak című kötetének a bemutatóját. 

Laik Eszter: Szüntelen rácsodálkozás a világra

Szimbolikus értékű, hogy a jelen kötet élén álló, mintegy mottóként szereplő költemény címe: A vers. A benne foglaltak nem üres szavak: költőjük megélte a vers „hús-vér” valóságát, hiszen életének egy pontján a költészet adott új irányt számára, és terelte vissza több évtized múltán ahhoz a valósághoz, amely igazán a sajátja: az irodaloméhoz.
Bollobás Enikő: Létösszegzés, életszenvedély és nyelvtisztelet Böszörményi Zoltán költészetében

Bollobás Enikő: Létösszegzés, életszenvedély és nyelvtisztelet Böszörményi Zoltán költészetében

A kötetet keretező két ars poetica – A vers és A költő trófeái – hitvallásként tartalmazza Böszörményi elveit a szenvedéllyel megélt élet poétikai projekciójának értékéről, a szó mindenekfölöttiségéről, valamint a nyelvhasználat és a versírás szentségéről.
Varga Melinda: A regálbeli határ az ébrenlét és az álom mezsgyéje

Varga Melinda: A regálbeli határ az ébrenlét és az álom mezsgyéje

A modern pszichológiában gyakran találkozunk azzal az életvezetési tanáccsal, hogy mozduljunk ki a komfortzónánkból. De hogy mit is jelent ez pontosan, arról kevesebbet beszélünk, inkább csak súroljuk a felszínt. Új dolgokat kipróbálni, a monotonitást megtörni, elutazni egy másik országba nem a komfortzóna átlépését jelenti.
Tamási Orosz János „…a szabadságot inkább sóvárogjuk, mint megéljük…”

Tamási Orosz János: „…a szabadságot inkább sóvárogjuk, mint megéljük…”

Nevéhez szinte szállóigékké lett mondatok fűződnek, ami azt jelentheti: Böszörményi Zoltán már meglelte állandó olvasótáborát. Hogy hazájával is így van-e, azt nem tudom, hiszen például ehhez a mondathoz keserű személyes tapasztalatok vezethették: „Rágalmazni, alaptalanul vádolni, megsérteni valakit könnyebb, mint a valóságot megmotozni.” Bizony, így működik errefelé a világ, persze, nézhetjük ennek a jó oldalát is – egyedi, speciális, jellemzően e térségre vonatkoztatható művek születtek és születnek a „befogad és kitaszít a világ” megélt állapotából. 

Zoltán Bene: Ein unmenschliches Finanzreich in Zoltán Böszörményis Roman

​​​​​​​Nach seinem großen  Roman In Stücke zerrissen konnte der Leser Zoltán Böszörményis Roman In den Furchen des Lichts (Originaltitel: Regál)  in einer Neuausgabe in die Hand nehmen. Nun aber hat sich der Attila József Preisträger sowie lorbeerkranzgekrönte Autor mit einer überarbeiteten Fassung seines Wanda ist ewig (Vanda örök) unter dem Titel Solange ich denken kann, dass ich existiere (Míg gondolom, hogy létezem) zurückgemeldet.
Juhász Kristóf: AZ EGYÜTTÉRZÉS MELANKÓLIÁJA

Juhász Kristóf: AZ EGYÜTTÉRZÉS MELANKÓLIÁJA

Az emberi holtpontok roppant figyelmes vizsgálatának könyve Böszörményi Zoltán Míg gondolom, hogy létezem című kisregénye. A szerző korábbi munkáiban is láttatta már – csalódott távolságtartással és empátiával egyszerre – az amerikai jóléti társadalom közelmúltját, bár igazából itt tér és idő jelentősége csekély, hisz minden, amit ebben a történetben látunk, ugyanúgy érvényes napjaink civilizált, fogyasztói miliőjére.

Peter Gehrisch: A világ fenyegetett egyensúlya

Amint már a borítón is olvashatjuk: „Repülőút a vélt szabadságba, csakhogy utána Tamás hontalan.” Az állampolgárságától és hazájától megfosztott ember sorsáról és kálváriájáról szól Böszörményi Zoltán magyar író regénye, miáltal kapcsolódik a Föld számos vidékét elborító menekültáradathoz. Másoké mellett figyelemmel kísérhetjük Tamás sorsát, azét az alakét, akit a szerző más regényeiben is életre keltett.
Lázár Kinga: AZ ÁTMENETISÉG METAFORÁI

Lázár Kinga: AZ ÁTMENETISÉG METAFORÁI

A hétköznapi tapasztalat azt mutatja, hogy a regény hőseivel ellentétben az ember természetétől fogva szomjazza az állandóságot. Ami maradandó, az biztonságos, a siker előfeltétele az időtállóság. Böszörményi Zoltán a Regálban egy olyan teret alkot meg, amelyben az olvasó – akárcsak a regény szereplői – találkozik az átmenetire berendezett lét tapasztalatával, a bőröndből öltözködés kényelmetlen rítusával.