Ванда навсегда

Vanda örök – oroszul

A közelmúltban jelent meg Böszörményi Zoltán Vanda örök – Míg gondolom, hogy létezem c. regényének orosz nyelvű fordítása.

A 2006-ban a budapesti Ulpius-ház Könyvkiadó által megjelentetett nagy sikerű, magyarul nemsokára második kiadást is megért regényt előbb Kanadában angol, Párizsban, a L’Harmattan kiadónál francia, most pedig Moszkvában, az Impeto Könyvkiadó gondozásában orosz nyelven adták ki. A fordítás Jurij Guszev munkája. A szerkesztőségi előszón kívül Előszó az orosz kiadáshoz címmel Böszörményi Zoltán regényéről szóló önvallomását közlik.

A kötet hátlapján található a szerző portréja mellett munkásságának rövid összefoglalója, részletek a Vanda örök c. regényről szóló méltatásokból Emil Fischer és Bréda Ferenc aláírásával, valamint a World Literature Today és a Canadian Prairie c. lapokból