Szemelvények

FELRAGYOG A REMÉNY GYÉMÁNTJA

A gondolatot, / mint ajándékdobozt, / ha kibontod, / mennyi mindent / találsz benne, / ami mind-mind fontos.

PARS POETICA; DE ARTIS POETICAE NATURA; ÉS…

a költészet látvány, / a teremtés akarat

SAN FRANCISCÓ-I REGGEL

Nézz vissza arra a napra, / Akropoliszát a fénynek titokba öntsd, / zörgesd az idő vázát, tapintásod alól elmenekül a révület-falka, / izmaidat látva remeg a kamasz köd.

Halandónak Isten

Szöveget másol íróasztalomra a napfény. / Naponta, tudatosan, / hátha egyszer végképp megfejtem szavait. / Halandónak Isten nem írt soha ily meghatóan.

Madách

Másnap, mint ki mély álomból ébred, / a sors, az élet viszontagságaitól megcsömörölve / Ádám öngyilkosságra készül, de Éva mellészegődik, / elmondja, gyermeket vár. Derűs mosollyal írja / le a költő művének utolsó mondatát: / Ember küzdj, és bízva bízzál. Pennájával áthúzza / a Lucifer szót, helyébe Az ember tragédiája, / föléje Madách Imre, a poéta neve kerül.

A MEGISMÉTELHETETLENRŐL

az illúziótlan világban / észre sem veszi az ember / ha illúziói / cserepekben hevernek körülötte

El nem küldött levél Petőfi Sándornak

Egymást követő éjjelen / a segesvári csatáról álmodom, / a fehéregyházi szabdalt völgyekről, / sűrű erdőiről, a héjjasfalvi poros útról, / ahol az akkori szemtanúk utoljára látni véltek.

Üres hátizsák

Boldog, sikerekben és sok örömben gazdag új évet kívánok minden kedves olvasómnak az alábbi versemmel!

Maradj mindig velem

Áldott, békés karácsonyt kívánok minden kedves olvasómnak az alábbi versemmel!
Marcel Proust

El nem küldött levél Marcel Proustnak

Az emlékezés függőkertjében / visszhangzik a madárének, / vonatfütty díszíti a reggel hangjait, / láthatatlan falak cserélnek helyet a gondolatban.