Célpont

Nincs mit kertelnünk, egymásra ujjal mutogatnunk. Bántanunk, szidnunk sem kell egymást. A tét sohasem volt ennyire behatárolt, konkrét, félremagyarázhatatlan: az erdélyi magyarságnak ott kell lennie a román parlamentben, a román törvényhozásban és minél nagyobb számban. Ha ez nem történik meg, akkor saját magunk alatt vágtuk el a fát, a saját szégyenünket segítettük életre, önmagunk ellenségévé válunk. S akkor már nincs kire ujjal mutogatnunk!

 

Cselekednünk, mozgósítanunk, agitálnunk, magyaráznunk kell, barátságot kötnünk egymással újra. Magyar a magyarral, székely a székellyel, szórványban élő a szórványban élővel. Még nem késő! Ne azt nézzük, ki az MPP-s, ki az RMDSZ-es, ki a semleges, hanem azt, hogyan tudunk minden ellentétet, valós és valótlan sérelmet félretéve végre összefogni. Erre van most nagy szükségünk! De olyan nagy szükségünk, mint még soha.

Az uninominális választási rendszer matematikája egyáltalán nem az érdekeinket szolgálja. Azért is sütötték ki, hogy a kisebbséget, a legerősebbet, a legnagyobb lélekszámút valahogyan kiforgassák eddigi pozíciójából. Mégis, tegyük fel, ha a magyarság kilencven százaléka menne el szavazni, s a románság csak negyven százalékban jelentkezne az urnák előtt, akkor képviselőjelöltjeinknek hatalmas esélyt adnánk arra, hogy újraelosztással bekerüljenek a parlamenti és szenátori székekbe. Ugye, hogy csak tőlünk függ a végeredmény? Igenis, kilencven százalékunk el tud menni szavazni!

A lapomban egy-egy megjelent cikk margójára olyan kommentárokat olvastam, amelyektől valósággal megborzongtam. Gondolja meg jól többször is az a magyar, aki arról halandzsázik a másiknak, hogy ő nem megy el szavazni, mert őt megsértették, mert őt kisemmizték ésígytovább. Nőjünk fel a feladathoz! Vegyük kezünkbe saját sorsunkat! Ezen legyünk minden erőnkkel, minden akaratunkkal!

A célpont tehát: minél nagyobb számban szavazni a magyarság képviselő- és szenátorjelöltjeire! Ha a jelölt RMDSZ-színekben indult, akkor arra. Itt a szórványban most ez a fontos. Ezzel nem tagadjuk meg sem az MPP-t, sem önmagunkat, hanem magyar kötelességünknek teszünk eleget ember és Isten színe előtt.

 


Megjelent: Nyugati Jelen, 2008. november 24.