Szemelvények

NE RÖPPENJ EL

NE RÖPPENJ EL

A végtelen tavában fürdetlek, / puha gondolattal
ÉLETTEL FESTETT KÖNYV

ÉLETTEL FESTETT KÖNYV

A Nobel-díjas angol író, Kauzo Ishiguro Napok romjai című regényének története jutott eszembe, amikor Mezey Katalin idén, a Magyar Napló kiadásában megjelent, Régi napok rendje* című elbeszéléskötetét olvasgattam. A rokonítás a narráció történelmi, hangulati, múltidéző, paradigmaszerű attitűdjére támaszkodik. Az elbeszélések társadalmi értelmezés-tartománya és függvényrendszere, az emberi sorsok láttatása, a filmszerű képiség az olvasót a történetek átélésére készteti, a mimézis érzetét kelti benne, azét a mimézisét, melyet Platón ugyan elmarasztalt – mondván, az meggátolja az egyént az ideák, a valóság, végül is az igazság megismerésében: „Homérosztól kezdve minden költő csupán utánzója az erény árnyképeinek, s minden egyébnek, amit a költeményeibe foglal; az igazságot azonban nem éri el egyik sem.” **  
EFFUNDAM SPIRITUM MEUM

EFFUNDAM SPIRITUM MEUM

Forr a vér, tobzódnak eretnek álmok.
AMÍG MEG NEM KÓSTOLLAK

AMÍG MEG NEM KÓSTOLLAK

míg el nem pazarolod melled kincseit / türelmetlen ajkam pitvarában,
EL NEM KÜLDÖTT LEVÉL PILINSZKY JÁNOSNAK

EL NEM KÜLDÖTT LEVÉL PILINSZKY JÁNOSNAK

Mi összetartott, / ellenséged is lehetett, / erők sodrásában menekültél, / rohantál az éj kazlai között.
Portré

Portré

Ha kilépünk az imaginárius látómezőjéből, / mi fogad?
VÉRPIROS RÓZSASZÁL

VÉRPIROS RÓZSASZÁL

Testeddel takard be / mulandó testemet,

Jámbor Gyula köszöntése

A tanítás magját naponta el kell vetni a világ öntudatába, hátha szárba szökik a mágikus búzaszem. Kenyeret csak a csoda virágzik.
EL NEM KÜLDÖTT LEVÉL ADY ENDRÉNEK

EL NEM KÜLDÖTT LEVÉL ADY ENDRÉNEK

Fürödtél fűben, fürödtél csókban, / fürdesz ebben a rettenetes nagy elmúlásban.
Hajnal a torontói metrón

Hajnal a torontói metrón

Rám olvadt a félhomály, csuromvizes gondom és bajom. / ​​​​​​​Távolodó arc, jöjj, ülj mellém a robogó vonaton.