Kötetek

Fum – románul

Fum este o superbă carte de proze scurte, scurtisime nu o dată – două-trei pagini lungime fiecare – scrise alert, dezinvolt, cu personaje şi conflicte puse la vedere din capul locului. Propoziţiile simple, dialogul dintre personaje privilegiat, epicul pur, cu personaje creionate în portrete sugestive, din doar cîteva linii, pun cititorul în situaţia unei lecturi pe nerăsuflate.

In den Furchen des Lichts (németül)

Zoltán Böszörményis »In den Furchen des Lichts«, ein Flüchtlingsroman mit einem Lagerschauplatz irgendwo in Westeuropa Anfang der achtziger Jahre, erzählt vom Eingesperrtsein im Lager, von gewaltsamem Tod, Verzweiflung und Hoffnung auf Asyl, aber auch von zart sich entspinnenden Liebesbeziehungen und Freundschaften.
Az irgalom ellipszise

Az irgalom ellipszise

Elégikus költészet, ahol az öröm és a harmónia iránti nosztalgia a természeti szépség megfoghatatlanságának és a szellemi kultúra pusztulásának hol enyhébb, hol élesebb fájdalmával vegyül.

Lábatlan idő

Böszörményi Zoltán aforisztikus, filozofikus költészete az idők folyamán, például a Majorana-korszakban ezotériával és mélylélektannal gazdagodott.

Majorana a tér tenyerén

      Majorana a tér tenyerén (versek). Kalligram, Budapest, 2014      

The Club at Eddy's Bar

In the last years of the Cold War, a private club is a magnet for the elite of an Eastern European city. They keep one another's secrets, even the truth about a brutal murder. When a young journalist learns too much he has to flee the country. A gripping murder mystery, with startling plot twist. Cover drawings by Hungarian artist Ferenc Martyn.

REGÁL – lengyelül

    W królewskim lagerze.   IBIS Könyvkiadó, Varsó, 2013.   Fordította: Aleksander Nawrocki    

Katedrális az örök télnek

Böszörményi Zoltán mintha a romantika századának végéről lendült volna át korunkba. Onnan, ahol még volt értelme az érzelmek, a felismerések, a megsejtések és a tanítások költészetté nemesítésének. Amikor még nem a puszta létezés volt a vers, a költészet tárgya, hanem a létezés minősége.

Regál – románul

 Gabriel Timoceanunak igaza van abban, hogy jól megírt regény, és abban is, hogy a szerző (bár nem feltételes módban, hanem biztosan) átment a műve megírásának alapját szolgáltató tapasztalatokon.

Füst

(...) ezúttal nem beilleszt, nem ölt emblematikus maszkot. Pár szóra, néhány mondatra támaszkodva bont ki, teremt saját letisztult írói nyelvén egy külön kis világot, távolit, egzotikust, amelyben azonban mégis mindenki ráismerhet a sajátjára.