Vers

A KÖLTŐ TRÓFEÁI

Csak a líra, ha a sodrában állok, / Átkötözi testem, szelleme lángol, / Az éjbe bújt fenyők hajába ragad, / És reggelre égi könnyekre fakad.

El nem küldött levél Kavafisznak és más versek

ne keresd a jövőt bennem / vihar lesz a madárból

VÉRVÖRÖS SZENVEDÉLY, ÉGSZÍNKÉK TUDAT

Csordogál bennem az idő, / és én is csordogálok benne.

EL NEM KÜLDÖTT LEVÉL FRANÇOIS BRÉDÁNAK

Most már láthatatlan dolgokról (is) beszélhetünk, / sétálva, mint a peripatetikusok, / kiürítjük az éj hordóját a völgyek termékeny ölébe, / elnézzük, mit művel a fény a világgal, / ha szabadjára engedik.

Csak kezek és lábak és fejek…

karjaiban elringat bennünket a félhomály, / szeszély és szenvedély perzsel, fülünkben a láz dobol,

HOZZÁD IGYEKSZEM

A lélek kapaszkodóin valóságbokrok szúrós bogáncsai, / ez az az ösvény, melyen veled lépkedek.

VATTAINGBEN A HEGYEK

az erőtlen szél havat seper / a tél irdatlan verem
BEESTELEDIK EBBEN A SZÁZADBAN IS

BEESTELEDIK EBBEN A SZÁZADBAN IS

Nyugaton a helyzet változatlan, / még nincsenek Európában / a legújabb atomfegyverek.
EL NEM KÜLDÖTT LEVÉL NEMES NAGY ÁGNESNEK

EL NEM KÜLDÖTT LEVÉL NEMES NAGY ÁGNESNEK

a felhők között nyerítő lovak / fényszegek patkolják patájukat
ORPHEUSZI ÁLOM KARÁCSONY ÉJJELÉN

ORPHEUSZI ÁLOM KARÁCSONY ÉJJELÉN

Kiment a házból, / bezárta maga mögött az ajtót / a remény.