Recenziók

Kántás Balázs: MEGÚSZHATÓ KÉNYSZERLESZÁLLÁS?

Kántás Balázs: MEGÚSZHATÓ KÉNYSZERLESZÁLLÁS?

A terjedelmet, a verselés szabadon áradó, asszociatív, szerteágazó folyamát tekintve a mű egyértelmű folytatása a 20. századi magyar hosszúvers-hagyománynak, abból is a Juhász Ferenc és a Nagy László képviselte műfajnak. A két nagy klasszikus hosszúverseiben elválaszthatatlanul összefonódnak a magyar sorskérdések az egyéni létkérdésekkel, és mindketten egyfajta mitikus magyar néphagyomány gyökereihez visszanyúlva találnak megnyugvást a lázas-zaklatott látomások viharában.
Rimóczi László:  Kötelező olvasmány minden lelépni készülő anyának

Rimóczi László: Kötelező olvasmány minden lelépni készülő anyának

„Vajon ki tehet arról, ha az egységes, harmonikus család csupán vágyálom marad? A rendszer? Az anyagi háttér? A globális áramlatok? Az érzelmi fogyatékosság? A szerző számos figyelemreméltó alternatív választ rejtett el művében úgy, hogy minden olyan stílushibát elkerült szerencsére, amit azok az írók szoktak elkövetni, akik gyerekbőrbe bújnak, de hiteltelenül mozgatják a figurát.” – Böszörményi Zoltán Sóvárgása Rimóczi László olvasatában. 
: KÖTELEZŐ OLVASMÁNY MINDEN LELÉPNI KÉSZÜLŐ ANYÁNAK

Rimóczi László: KÖTELEZŐ OLVASMÁNY MINDEN LELÉPNI KÉSZÜLŐ ANYÁNAK

„Vajon ki tehet arról, ha az egységes, harmonikus család csupán vágyálom marad? A rendszer? Az anyagi háttér? A globális áramlatok? Az érzelmi fogyatékosság? A szerző számos figyelemreméltó alternatív választ rejtett el művében úgy, hogy minden olyan stílushibát elkerült szerencsére, amit azok az írók szoktak elkövetni, akik gyerekbőrbe bújnak, de hiteltelenül mozgatják a figurát.” – Böszörményi Zoltán Sóvárgása Rimóczi László olvasatában.
Kántás Balázs: A SÓVÁRGÁS RETTENTŐ ANATÓMIÁJA

Kántás Balázs: A SÓVÁRGÁS RETTENTŐ ANATÓMIÁJA

Böszörményi Zoltán Sóvárgás című kisregénye a 2010-es évek kortárs magyar prózájának abba az irányvonalába illeszkedik, mely az emberi léthelyzetek szélsőségeit, ezzel együtt korunk társadalmi problémáit igyekszik a lehető leghitelesebben ábrázolni. A kisregény drámai regiszterét erősíti, hogy a világra reflektáló én-elbeszélője egy tizenegy éves kislány. A gyermeki nézőpont nem változik a narratíva folyamán, ez még hatásosabbá és hitelesebbé teszi a művet.  
Kántás Balázs: MÉGIS-MORÁL AZ ELMÚLÁSSAL SZEMBEN

Kántás Balázs: MÉGIS-MORÁL AZ ELMÚLÁSSAL SZEMBEN

Böszörményi Zoltán Soha véget nem érő szeretkezés című verseskötete voltaképpen nem más, mint az érett költő számvetése saját életével és az emberi létezéssel általában, illetve eddigi, leginkább a későmodernség poétikáját követő, filozófiai-humanista költészetének szintézise. A kötetcím ugyan elsőre szerelmes-erotikus tematikát sejtet, mely valóban egyik vonulata a kötetnek, ám e meditatív-intellektuális-filozofikus versgyűjtemény mindezen jóval túlmutat.
Kovács Újszászy Péter TENGER A KÜSZÖB ALATT

Kovács Újszászy Péter: TENGER A KÜSZÖB ALATT

Böszörményi szerelmi költészetében nemcsak a víz és a tenger visszatérő motívum, gyakran megjelenik az utca is, melynek szürke homályában az éj tigrisei leselkednek. A lámpa fénye kíváncsian átlépi az utca határát. De az átszűrődő fény nem a szellem holdsugara, amely segít megvilágítani a lírai énben vergődő hullámokat, ez a fénynyaláb az érzéki tapasztalat, a szenvedély lángja. – Kovács Újszászy Péter írása Böszörményi Zoltán Soha véget nem érő szeretkezés című verseskötetének szerelmes verseiről.
Hargitai Péter: A HUMANIZMUS ÉS AZ IDENTITÁS KÉRDÉSE A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

Hargitai Péter: A HUMANIZMUS ÉS AZ IDENTITÁS KÉRDÉSE A MAGYAR KÖLTÉSZETBEN

A humanizmus az istenivel szemben inkább az emberi világra koncentrál, önálló gondolkodásra késztet. A humanista elutasít mindent, ami önkorlátozásként fogható fel. Az önkorlátozó identitás olyan, mint a magában álló fa – ha csakis rá figyelünk, szem elől tévesztjük az emberi tudás erdejét, amelynek pedig áldásait élvezzük. 

Hegyi Pál: KÖZELÍTŐ TÁVOLSÁG

Szőcs Géza és Böszörményi Zoltán angol nyelvű verseskötetei Paul Sohar fordításában
Juhász Kristóf: A SZÉPSÉG FÁRADHATATLAN MUNKÁL ÉROSZ UDVARÁBAN

Juhász Kristóf: A SZÉPSÉG FÁRADHATATLAN MUNKÁL ÉROSZ UDVARÁBAN

Böszörményi Zoltán költészetében kéz a kézben jár az intellektus és a szenvedély. Már az első kötetek, az Örvényszárnyon, a Címjavaslatok, vagy a Faludy György-mottóval nyitó Aranyvillamos verseiben körvonalazódik az a poézis-arculat, amely később kötetről kötetre egyre hangsúlyosabbá, erőteljesebbé válik. A Soha véget nem érő szeretkezés szerkezete hasonlít a megismerés útjára, vagy egy olyan helyre, ahol szerelmet, világot, gondolatiságot vegyítenek össze, és amelyet úgy hívnak: a vers laboratóriuma. – Juhász Kristóf gondolatai a költő legújabb verskötetéről.
KÖLTÉSZET AZ EGÉSZ VILÁG

Kopriva Nikolett: KÖLTÉSZET AZ EGÉSZ VILÁG

Filozófiai kisesszé Böszörményi Zoltán Soha véget nem érő szeretkezés című kötetéről